Self teaching materials

Saradnja u eTwinning-u

Dobrodošli u poglavlje "Saradnja u eTwinning-u"!

Ovo poglavlje će vam omogućiti da istražite šta je saradnja i kako je započeti u eTwinning-u.

Ovdje imamo dva poglavlja gdje svaki pokriva tri modula. Prvi dio će se fokusirati na upravljanje eTwinning projektima, a drugi na upravljanje Twinspace-om:

  1. Pripremanje eTwinning projakta
  2. Kreiranje eTwinning projekta
  3. Upravljanje projektom

Upravljanje TwinsSpace-om

  1. Učešće i postavke
  2. Sadržaj
  3. Interakcija i komunikacija

Prije pokretanja projekta potrebno je u obzir uzeti nekoliko aspekata. Važno je da ostavite sebi malo vremena i istražite zašto vam je potrebna saradnja.

Ne zaboravite da uradite kviz na kraju.

Zapamtite da imate samo jednu šansu za kviz. Da bi se ovo poglavlje (STM) računalo u Ukupnom napretku, morate odgovoriti ispravno na minimalno osam pitanja.