Self teaching materials

Dobro došli na mini web stranicu eTwinning Materijali za samoučenje

Materijali za samoučenje su na raspolaganju registrovanim nastavnicima i povezani su sa sistemom napretka. Materijali za samoučenje su kreirani da pruže podršku za napredovanje i motivaciju nastavnika da idu dalje u svim područjima.

Materijali su grupisani u tematske module. Ovi moduli odgovaraju određenim područjima indikatora napretka na vašem profilu.

Područja napretka  Moduli
Osnove  Pripreme da postanete aktivni eTwinner (3 Modula)
Komunikacija  Komunikacija u eTwinningu (2 Modula)
Saradnja  Saradnja u eTwinningu (6 Modula)
Umrežavanje  profesionalni razvoj i umrežavanje (2 Modula)
Kvalitet  Kako postići kvalitet (4 Modula)

Da biste ovo postigli, samo trebate da istražujete materijale i da uradite kviz na kraju svakog modula. Vaš napredak će se automatski zabilježiti na vašem profilu. Uživajte učeći više o eTwinningu!