Self teaching materials

Suradnja na eTwinningu

Dobrodošli u poglavlje „Suradnja u eTwinningu“!

U ovom poglavlju možete vidjeti što je suradnja i kako početi suradnju na eTwinningu.

U ovom poglavlju nalaze se dva poglavlja koja pokrivaju svako po tri modula. U prvom poglavlju obradit ćemo upravljanje eTwinning projektima, a u drugom upravljanje TwinSpaceom:

  1. Priprema projekta na eTwinningu
  2. Kreiranje projekta na eTwinningu
  3. Upravljanje projektom

Upravljanje TwinSpaceom

  1. Uređivanje profila
  2. Sadržaj
  3. Komunikacija i interakcija

Prije početka rada na projektu morate razmotriti određene aspekte i važno je pripremiti se na suradnju.

Ne zaboravite riješiti kviz na kraju.

Napominjemo da imate samo jednu priliku za rješavanje kviza. Kako bi se ovo poglavlje STM-a moglo uračunati u globalni napredak, morate točno odgovoriti na barem 8 pitanja.