Self teaching materials

Suradnja na eTwinningu

I. Priprema projekta na eTwinningu

II. a. Kako pronaći projektnog partnera

II. b. Kako prijaviti projekt

III. Općenito upravljanje projektom

Idite na kviz 5!