Self teaching materials

Bendra pažanga: kas tai?

Pažangos diagrama, matoma kaip bendra pažanga erdvėje „eTwinning Live“ parodo, kiek programos „eTwinning“ dalyviai yra pažengę programoje. Ji skirta ne tam, kad parodytų, ar esate geras programos dalyvis, ar ne, bet tam, kad pristatytų, kiek esate pažengę programoje „eTwinning“. Pažangos diagrama - tai tarsi jūsų dabartinės veiklos programoje „eTwinning“ apžvalga.

Šio įrankio idėja labai paprasta: sistema fiksuoja lengvai pamatuojamą veiklą programoje „eTwinning“ (registraciją, dalyvavimą projektuose ir kt.).

Be to, pažangos diagramoje atsispindi ir sėkmingas naudojimasis savarankiško mokymosi medžiaga (žiūrėkite vėliau).

 

Penkios veiklos, kurią gali atlikti programos „eTwinning“ dalyviai, sritys:

  • Pagrindai
  • Bendravimas
  • Bendradarbiavimas
  • Veikla tinkle
  • Kokybė

Siekiama suteikti programos „eTwinning“ dalyviams

  • pripažinimą už jų pasiekimus programoje „eTwinning“,
  • motyvacijos siekti aukštesnės pažangos programoje „eTwinning“.

Kur galima rasti pažangos diagramą?

Pažangos diagramą galima rasti kiekviename profilyje. Spustelėję mokytojo vardą, matysite jų bendrą pažangą. Bet kurio mokytojo profilyje spustelėję „apie“, matysite detalų pažangos pristatymą.

Kaip ji veikia?

Dalyviai turi būti aktyvūs programoje „eTwinning“ (naudodamiesi platforma ir jos įvairiomis galimybėmis), kad augtų jų pažanga, rodoma diagramoje. Pažangos diagramoje atsispindi dalyvių veikla, už kurią atitinkamai skiriama tam tikra taškų suma.

Siekti pažangos galima atliekant dviejų rūšių veiklą kiekvienoje srityje:

  • Naudotis savarankiško mokymosi medžiaga (SMM) – tam skiriama iki 30 % bendrų kiekvienos srities taškų,
  • Naudotis platforma – tam skiriama iki 70 % bendrų kiekvienos srities taškų.

Bendra suma rodoma procentais bendroje pažangoje.

Pažvelkime į pagrindų sritį, kaip į pavyzdį:

Kas yra savarankiško mokymosi medžiaga (SMM)?
Savarankiško mokymosi medžiaga skirta užsiregistravusiems mokytojams ir yra susieta su pažangos sistema. Savarankiško mokymosi medžiaga padeda mokytojams siekti pažangos ir skatina juos gilintis į visas sritis.


Savarankiško mokymosi medžiaga (SMM) nuolat kuriama. Ji suskirstyta pagal temas, kad ja galima būtų naudotis kaip mokymosi ištekliumi tiesioginių nacionalinių mokymo renginių, kuriuos organizuoja NPT, metu arba per profesinio tobulinimo seminarus. Be to, nacionalinės paramos tarnybos gali pasiūlyti ja naudotis internetinių seminarų metu erdvėje „eTwinning Live“.

Skatindami mokytojus naudotis SMM ir susiedami ją su pažangos sistema, siekiame padėti mokytojams gilinti bendras žinias apie programą „eTwinning“, savo pažangą bei pasiekimus ir gerinti projektų kokybę.

Kur mokytojui rasti daugiau informacijos apie tai?

Mokytojai gali rasti daugiau informacijos skyrelyje „Pagalba“ ir svetainėje „Savarankiško mokymosi medžiaga“. Be to, nuorodą „Pagalba“ rasite ir pažangos puslapyje (su 5 diagramos skiltimis).