Self teaching materials

Algemene Voortgang: Wat is het?

De voortgangsbalk, die de algemene voortgang in eTwinning toont, is een tool in eTwinning Live die laat zien welke weg eTwinners al hebben afgelegd op hun eTwinning-reis. Hij is niet bedoeld om een oordeel te geven over hoe goed een bepaalde eTwinner is, maar om te tonen hoeveel hij of zij al heeft gedaan in eTwinning. De voortgangsbalk is als het ware een momentopname van de huidige portfolio van activiteiten van de gebruiker binnen eTwinning.

Het concept erachter is heel eenvoudig: het systeem registreert eenvoudig meetbare acties die in eTwinning worden uitgevoerd (registratie, deelname aan projecten, enz.).

Bovendien houdt de Voortgangsbalk ook rekening met het succesvolle gebruik van materialen voor zelfstudie (Self Teaching Materials of STM) (zie verderop).

 

Gebruikers kunnen in eTwinning acties in vijf domeinen uitvoeren:

  • Basis
  • Communicatie
  • Samenwerking
  • Netwerken
  • Kwaliteit

Het idee is om eTwinners:

  • Erkenning te geven voor hun prestaties op eTwinning
  • Te motiveren om verder te gaan dan de basis van eTwinning

Waar kunt u de voortgangsbalk vinden?

De voortgangsbalk is onder elk profiel terug te vinden. Door op de naam van de leerkracht te klikken, krijgt u toegang tot hun algemene voortgang. Door in het profiel van gelijk welke leerkracht in “Over” te klikken, kunnen we hun gedetailleerde voortgangsbalken zien.

Hoe werkt het?

Gebruikers moeten actief zijn in eTwinning (door het platform en de verschillende functies ervan te gebruiken) om voortgang te boeken in de voortgangsbalk. De voortgangsbalk wordt “gevoed” door acties waarvoor de gebruiker een bepaald aantal punten krijgt.

Er kan in elk domein via 2 soorten acties voortgang worden geboekt:

  • Materialen voor Zelfstudie (Self Teaching Materials of STM) – die goed zijn voor 30% van alle punten voor elk domein
  • Gebruik van het platform – wat goed is voor 70 % van alle punten voor elk domein

Het totaal wordt weergeven in procenten in de algemene voortgang.

Laten we het domein Basis als voorbeeld nemen:

Wat zijn de Materialen voor Zelfstudie (Self Teaching Materials of STM)?
De Materialen voor Zelfstudie werden speciaal voor geregistreerde leerkrachten ontwikkeld en houden verband met het voortgangssysteem. De materialen ondersteunen de voortgang van leerkrachten en motiveren hen om alle domeinen in meer detail te verkennen.


De Materialen voor Zelfstudie worden voortdurend verder ontwikkeld. Ze worden op zodanige wijze in thematische modules gegroepeerd dat sommige ervan ook als materialen voor face-to-face training kunnen worden gebruikt tijdens nationale opleidingssessies die worden georganiseerd door de NSS of in workshops voor professionele ontwikkeling. De NSS kan ze ook gebruiken voor webinars op eTwinning Live.

Leerkrachten stimuleren door de Materialen voor Zelfstudie aan een voortgangssysteem te koppelen, heeft als voordeel dat alle deelnemende leerkrachten eenzelfde inzicht krijgen in eTwinning. Enerzijds worden leerkrachten zich op die manier beter bewust van hun status en hun realisaties, en anderzijds komt dit de kwaliteit van projecten ten goede.

Waar kunnen leerkrachten meer informatie hierover vinden?

Meer informatie hierover is te vinden in het tabblad ‘Ondersteuning’ en bij de Materialen voor Zelfstudie. Verder wordt ook op de voortgangspagina (waar 5 balken te zien zijn) een ‘help’-tekst opgenomen.