Self teaching materials

Samarbeid i eTwinning

Velkommen til kapittelet “Samarbeid i eTwinning”!

I dette kapittelet kan du se nærmere på hva samarbeid er, og hvordan du begynner å samarbeide i eTwinning.

I denne delen har vi to kapitler som hver dekker tre moduler. Første del tar for seg ledelse av eTwinning-prosjekter og den andre administrering av Twinspace:

  1. Å forberede et eTwinning-prosjekt
  2. Å opprette et eTwinning-prosjekt
  3. Prosjektledelse

Administrering av TwinSpace

  1. Innstillinger & Deltakere
  2. Innhold
  3. Kommunikasjon & Interaksjon

Før du oppretter et prosjekt er det en del ting å tenke gjennom, og det er viktig å bruke litt tid på å se på hvorfor du må forberede deg på å samarbeide.

Ikke glem å ta quizen på slutten.

Husk at du bare har én mulighet til å ta quizen. For at denne delen av selvstudiumsmateriellet skal telle med i den globale fremdriften, må du svare riktig på minst åtte spørsmål.