Self teaching materials

Velkommen til eTwinnings mini-nettside med selvstudiumsmateriell

Selvstudiumsmateriellet står til disposisjon for registrerte lærere og er knyttet opp mot fremdriftssystemet. Selvstudiumsmateriellet er utarbeidet for å inspirere til fremdrift og motivere lærerne til å gå dypere inn i alle områder.

Materiellet er inndelt i moduler etter tema. Disse modulene tilsvarer et bestemt område i fremdriftssøylen på profilen.

Fremdriftsområder Moduler
Grunnleggende Forberedelser til å bli en aktiv eTwinner (3 moduler)
Kommunikasjon Kommunisere i eTwinning (2 moduler)
Samarbeid Samarbeid i eTwinning (6 moduler)
Nettverksarbeid

Etterutdanning og nettverksarbeid (2 moduler)

Kvalitet Hvordan oppnå kvalitet (4 moduler)

For å oppnå dette behøver du bare å utforske materiellet i modulene og ta quizene på slutten av hver modul. Fremdriften registreres automatisk på profilen. Vi håper du vil ha glede av å lære mer om eTwinning!