Self teaching materials

Spolupráca v eTwinning

Vitajte v kapitole „Spolupráca v eTwinning“!

Táto kapitola vám umožní spoznávať, čo je to spolupráca a ako môžete začať spolupracovať v programe eTwinning.

Táto kapitola sa skladá z dvoch častí, z ktorých každá obsahuje tri moduly. Prvá časť sa zameriava na riadenie projektov eTwinning a druhá na riadenie priestoru Twinspace:

  1. Príprava projektu eTwinning
  2. Tvorba projektu eTwinning
  3. Riadenie projektu

Riadenie priestoru Twinspace

  1. Účastníci a nastavenia
  2. Obsah
  3. Interakcia a komunikácia

Pred začatím realizácie projektu je potrebné vziať do úvahy niekoľko hľadísk. Je dôležité nájsť si čas a oboznámiť sa s tým, prečo je potrebné pripraviť sa na spoluprácu.

Nezabudnite na konci absolvovať kvíz.

Pamätajte, že máte len jednu možnosť absolvovať kvíz. Ak chcete, aby sa táto časť SVM započítala do celkového vývoja, musíte správne odpovedať aspoň na 8 otázok.