Self teaching materials

Spolupráca v eTwinning

I. Príprava projektu eTwinning

II. a. Ako nájsť projektového partnera

II. b. Ako zaregistrovať projekt

III. Všeobecné riadenie projektu

Prejdite na Kvíz 5!