Self teaching materials

Ako dosiahnuť kvalitu

Vitajte v kapitole „Ako dosiahnuť kvalitu“!

V programe eTwinning je odmeňovanie učiteľov nevyhnutné. V tejto kapitole môžete nájsť niekoľko spôsobov, ako si lepšie počínať a prekročiť rámec základov. V tejto kapitole budeme mať 4 moduly:

I Kvalita spolupráce
II Kvalita nadväzovania kontaktov
III Riadenie projektu
IV Riadenie priestoru Twinspace

Nájdite si čas na to, aby ste sa dozvedeli, ako môžete lepšie ukázať, kto ste v programe eTwinning a čo dokážete robiť s portálom.

Nezabudnite na konci absolvovať kvíz.

Pamätajte na to, že budete mať len jednu možnosť absolvovať kvíz. Ak chcete, aby sa táto časť SVM započítala do vášho globálneho vývoja, musíte správne odpovedať aspoň na 8 otázok.