Self teaching materials

Ako dosiahnuť kvalitu

I. Spolupráca

II. Kvalita nadväzovania kontaktov

Prejdite na Kvíz 9!

III. Riadenie projektu

IV. Riadenie priestoru Twinspace

1. Prezentácia a dokumentácia

2. Interakcia a zapájanie sa

Prejdite na Kvíz 10!