Self teaching materials

Vitajte na mini webovej stránke Samovzdelávacie materiály

Samovzdelávacie materiály sú k dispozícii zaregistrovaným učiteľom a sú spojené s vývojovým grafom. Samovzdelávacie materiály boli vytvorené s cieľom podporiť vývoj učiteľov a motivovať ich k tomu, aby sa dôkladnejšie zapájali do všetkých oblastí.

Materiály sú zoskupené do tematických modulov. Tieto moduly zodpovedajú určitým oblastiam vývojového grafu vo vašom profile.

Oblasti vývoja Moduly
Štandard Ako sa stať aktívnym realizátorom programu eTwinning (3 moduly)
Komunikácia Komunikácia v eTwinning (2 moduly)
Spolupráca Spolupráca v eTwinning (6 modulov)
Nadväzovanie kontaktov Profesionálny rozvoj a nadväzovanie kontaktov (2 moduly)
Kvalita Ako dosiahnuť kvalitu (4 moduly)

Aby ste to dosiahli, musíte len spoznávať materiály obsiahnuté v každom module a absolvovať kvíz na konci každého modulu. Váš vývoj sa automaticky zaznamená vo vašom profile. Užite si spoznávanie programu eTwinning!