Self teaching materials

Profesionálny rozvoj a nadväzovanie kontaktov

Vitajte v kapitole „Profesionálny rozvoj a nadväzovanie kontaktov“!

Profesionálny rozvoj je ústrednou oblasťou v programe eTwinning. Tím eTwinning neustále pripravuje príležitosti pre realizátorov programu eTwinning, aby im ponúkol možnosť zlepšiť si profesionálne zručnosti. V tejto kapitole objavíte niekoľko dostupných príležitostí a mnoho iných vecí. V tejto kapitole budeme mať 2 moduly:

I Príležitosti na profesionálny rozvoj
II Nadväzovanie kontaktov

Nájdite si čas na to, aby ste zistili, prečo je dôležité využiť každú príležitosť a objavili pridanú hodnotu nadväzovania kontaktov s kolegami z celej Európy.

Nezabudnite na konci absolvovať kvíz.

Pamätajte na to, že budete mať len jednu možnosť absolvovať kvíz. Ak chcete, aby sa táto časť SVM započítala do vášho globálneho vývoja, musíte správne odpovedať aspoň na 8 otázok.