Self teaching materials

Profesionálny rozvoj a nadväzovanie kontaktov

I. Príležitosti na profesionálny rozvoj

Prejdite na Kvíz 7!

II. Nadväzovanie kontaktov

Prejdite na Kvíz 8!