Self teaching materials

Välkommen till eTwinnings mini-webbplats med material för självstudier

Materialet för självstudier är till för registrerade lärare och är knutet till systemet för utveckling. Materialet för självstudier har skapats som stöd för utveckling och motivation för lärare som vill fördjupa sig inom olika områden.

Materialet är indelat i temamoduler. Dessa moduler motsvarar vissa områden i utvecklingslinjen i din profil.

Utvecklingsområden  Moduler
Grunder  Förberedelser för att bli en aktiv eTwinnare (3 moduler)
Kommunikation  Kommunikation i eTwinning (2 moduler)
Samarbete  Samarbete i eTwinning (6 moduler)
Nätverkande  Professionell utveckling och nätverkande (2 moduler)
Kvalitet  Att uppnå kvalitet (4 moduler)

För att genomföra detta behöver du bara studera materialet i varje modul och göra frågesporterna i slutet av varje modul. Din utveckling dokumenteras automatiskt i din profil. Mycket nöje med eTwinning-studierna!