Self teaching materials

Helhetsutveckling: Vad är det?

Utvecklingslinjen, som ett mått på helhetsutveckling i eTwinning Live, är ett verktyg som visar hur långt eTwinnare har kommit på sin eTwinning-resa. Meningen är inte att avge ett omdöme om hur bra eTwinnare är utan snarare att visa hur mycket de har gjort i eTwinning. Man kan se utvecklingslinjen som en ögonblicksbild av hans/hennes aktuella portfölj med aktiviteter i eTwinning.

Konceptet för den är mycket enkelt: i systemet registreras aktiviteter i eTwinning som är enkla att mäta (registrering, medverkan i projekt etc.).

I utvecklingslinjen tas även hänsyn till när material för självstudier har utnyttjats (se nedan).

 

Åtgärder som användare kan genomföra i eTwinning kan delas in i dessa fem områden:

  • Grunder
  • Kommunikation
  • Samarbete
  • Nätverkande
  • Kvalitet

Syftet är att ge eTwinnare

  • Erkännande för deras insatser i eTwinning
  • Motivation att inte nöja sig med grunderna i eTwinning

Var kan vi hitta utvecklingslinjen?

Vi kan hitta utvecklingslinjen under varje profil. Genom att klicka på lärarens namn kommer du till deras helhetsutveckling. Genom att klicka på ”om” i en lärares profil kan vi se deras utförliga utvecklingslinjer.

Hur fungerar det?

Användarna måste vara aktiva i eTwinning (genom att använda plattformen och de olika funktionerna) för att utvecklingen ska återspeglas i utvecklingslinjen. Åtgärder från användarens sida bidrar till utvecklingslinjen med ett visst antal poäng.

Det är 2 slags åtgärder som bidrar till utvecklingen inom varje område:

  • Material för självstudier (STM) – som motsvarar 30 % av det totala antalet poäng inom vajre område
  • Användning av plattformen – som motsvarar 70 % av det totala antalet poäng inom varje område

Summan återspeglas i procenttalen i helhetsutvecklingen.

Låt oss ta området grunder som exempel:

Vad är material för självstudier (STM)?
Materialet för självstudier är till för registrerade lärare och är knutet till systemet för utveckling. Självstudiematerialet bidrar till utveckling och motivation för lärare som vill fördjupa sig inom olika områden.


Materialet för självstudier (STM) utvecklas kontinuerligt. Det är indelat i temamoduler så att det även kan användas som en resurs på plats vid utbildningar som arrangeras av NSS eller i workshops för professionell utveckling. Det kan även erbjudas av NSS i webbinarutbildning på eTwinning Live.

Fördelen med att styra lärare till självstudiematerialet genom att knyta det till systemet för utveckling är att det blir till vägledning för lärare att få en allmän uppfattning av eTwinning, det blir till hjälp för dem att förbättra kvaliteten på projekt, och lärarna får mer information om sin situation och sina insatser.

Var kan lärare hitta information om detta?

Lärare kan hitta information om detta under fliken support och i materialet för självstudier. Det kommer även att finnas en ‘hjälp’-text på sidan utveckling (där det finns 5 linjer).